Ugovor o licenciranju i sigurnosti aplikacije Charter Manager App

> GOOGLE PRIJEVOD <

 

 

Ažuriranje: 21. 2021.

Molimo pažljivo pročitajte ovaj Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom prije preuzimanja ili korištenja aplikacije Charter Manager ili korištenja portala preglednika na portalu.chartermanagerapp.com

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Riječi od kojih je početno slovo veliko slovo imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima.

Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira na to pojavljuju li se u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovog Licencnog ugovora za krajnjeg korisnika:

 • Ugovor znači ovaj Licencni ugovor za krajnjeg korisnika koji čini cijeli ugovor između vas i ManagerAppa u vezi s korištenjem portala Aplikacija i Preglednik.
 • Aplikacija znači softverski program koji pružaju ManagerApp i NauSYS koje ste preuzeli putem računa trgovine aplikacijama na uređaj, pod nazivom Charter Manager App.
 • Application Store znači usluga digitalne distribucije kojom upravlja i koju su razvili Apple Inc. (Apple App Store) ili Google LLC. (Trgovina Google Play) putem koje je aplikacija preuzeta na vaš uređaj.
 • Portal preglednika znači web portal koji se koristi kao osnova za podatke aplikacije i druge postavke.
 • Sadržaj se odnosi na sadržaj kao što su tekst, slike ili druge informacije koje možete objaviti, prenijeti, povezati ili na drugi način učiniti dostupnima od vas, bez obzira na oblik tog sadržaja.
 • Zemlja se odnosi na: Slovenija
 • Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti aplikaciji, kao što je računalo, mobitel ili digitalni tablet.
 • NauSYS se odnosi na Stratus IT, d.o.o., Selsku cestu 90 a, Zagreb, Hrvatska, operatore NaUSYS charter booking i management softvera s kojim je ova aplikacija povezana.
 • NauSYS usluga odnosi se na NaUSYS charter booking i management softver s kojim je ova aplikacija povezana i vlasništvo je statusa IT d.o.o.
 • ManagerApp (naziva se ili, ManagerApp “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naš” u ovom Ugovoru) odnosi se na ManagerApp d.o.o., Dunajska 119, Ljubljana, SI-1000, Slovenija.
 • Usluge trećih strana znači sve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, aplikacije i druge usluge proizvoda) koje pruža treća strana, a koje aplikacija može prikazati, uključiti ili učinili dostupnima.
 • Usluge koje se zajednički odnose na portal aplikacije i preglednika.
 • Mislite na pojedinca koji pristupa aplikaciji ili koristi aplikaciju ili tvrtku ili drugu pravnu osobu u ime koje takav pojedinac pristupa aplikaciji ili je koristi, prema potrebi.

Priznanje

Preuzimanjem ili korištenjem Usluga pristajete biti vezani uvjetima i odredbama ovog Ugovora. Ako se ne slažete s uvjetima ovog Ugovora, nemojte preuzeti Aplikaciju ili ne koristite Usluge.

Ovaj Ugovor je pravni dokument između vas i ManagerAppa i uređuje vašu upotrebu aplikacije koju su vam na raspolaganje učinili ManagerApp i NauSYS.

Ovaj ugovor je samo između vas i ManagerAppa, a ne s Trgovinom aplikacija. Stoga je ManagerApp isključivo odgovoran za Aplikaciju i njezin sadržaj. Iako Trgovina aplikacijama nije stranka ovog Ugovora, ima ga pravo provesti protiv Vas kao korisnika treće strane u vezi s vašim korištenjem Aplikacije.

Usluge su licencirane, a ne prodane, od strane ManagerApp-a za korištenje strogo u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

Vi predstavljate da ste stariji od 18 godina. ManagerApp ne cilja svoj sadržaj na djecu ili tinejdžere mlađe od 18 godina.

Dozvola

Opseg licence

ManagerApp vam daje opozivu, neisključivu, neprenosivu, ograničenu licencu za preuzimanje, instalaciju, korištenje Usluga strogo u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

Aplikaciju možete koristiti samo na uređajima koje posjedujete u skladu s uvjetima i odredbama Trgovine aplikacijama.

Licenca koju vam je dodijelio ManagerApp isključivo je za vaše osobne, nekomercijalne svrhe strogo u skladu s uvjetima ovog Ugovora.

Ograničenja licence

Slažete se da nećete, i nećete dopustiti drugima da:

 • Licencirati, prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati, dodjeljivati, distribuirati, prenositi, hostirati, eksternalizirati, otkrivati ili na drugi način komercijalno iskorištavati Aplikaciju ili učiniti Aplikaciju dostupnom bilo kojoj trećoj strani.
 • Kopirajte ili koristite aplikaciju u bilo koju drugu svrhu osim u skladu s gore navedenim odjeljkom “Licenca”.
 • Izmijenite, napravite izvedene radove, rastaviti, dešifrirati, obrnuti kompilirati ili obrnuti inženjering bilo kojeg dijela aplikacije.
 • Uklonite, izmijenite ili zamaglite bilo koju vlasničku obavijest (uključujući bilo koju obavijest o autorskom pravu ili zaštitnom znaku) Društva ili njegovih povezanih društava, partnera, dobavljača ili davatelja licence Aplikacije.

Ograničenja sadržaja

ManagerApp i NauSYS nisu odgovorni za unose, informacije ili sadržaj korisnika Aplikacije.

Izričito razumijete i slažete se da ste isključivo odgovorni za Sadržaj i za sve aktivnosti koje se događaju na vašem računu, bez obzira na to jeste li to učinili vi ili bilo koja treća osoba koja koristi vaš račun.

Ne smijete prenositi sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv, uznemirujući, namijenjen gađenju, prijetnji, klevetništvu, klevetništvu, opscenom ili na drugi način nepoželjnom. Primjeri takvog nepoželjnog sadržaja uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće:

 • Nezakonite ili promiču nezakonite aktivnosti.
 • Klevetnički, diskriminirajući ili zlobni sadržaj, uključujući reference ili komentare o religiji, rasi, seksualnoj orijentaciji, spolu, nacionalnom/etničkom podrijetlu ili drugim ciljanim skupinama.
 • Neželjena pošta, stroj – ili nasumično – generiran, što predstavlja neovlašteno ili neželjeno oglašavanje, lančana pisma, bilo koji drugi oblik neovlaštenog traženja ili bilo koji oblik lutrije ili kockanja.
 • Sadrže ili instaliraju viruse, crve, zlonamjerni softver, trojanske konje ili drugi sadržaj koji je dizajniran ili namijenjen ometanju, oštećenju ili ograničavanju funkcioniranja bilo kojeg softvera, hardvera ili telekomunikacijske opreme ili oštećenju ili dobivanju neovlaštenog pristupa bilo kojim podacima ili drugim informacijama treće osobe.
 • Kršenje bilo kakvih vlasničkih prava bilo koje strane, uključujući patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, pravo na publicitet ili druga prava.
 • Lažno predstavljanje bilo koje osobe ili subjekta, uključujući Društvo i njegove zaposlenike ili predstavnike.
 • Kršenje privatnosti bilo koje treće osobe.
 • Lažne informacije i značajke.

Društvo zadržava pravo, ali ne i obvezu, da, prema vlastitom nahođenju, utvrdi je li bilo koji Sadržaj prikladan i da je u skladu s ovim Ugovorom, odbije ili ukloni bilo koji Sadržaj. Društvo nadalje zadržava pravo oblikovanja i uređivanja te promjene načina na koji bilo koji Sadržaj. Društvo također može ograničiti ili opozvati korištenje Aplikacije ako objavite takav nepoželjivi sadržaj.

Budući da Društvo ne može kontrolirati sav sadržaj koji korisnici i/ili treće strane objavljuju na Aplikaciji, pristajete koristiti Aplikaciju na vlastitu odgovornost. Razumijete da korištenjem Aplikacije možete biti izloženi sadržaju koji vam može biti uvredljiv, nepristojan, netočan ili nepoželjiv i slažete se da ni pod kojim uvjetima ManagerApp i NauSYS ni na koji način neće biti odgovorni za bilo koji sadržaj, uključujući bilo kakve pogreške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat vašeg korištenja bilo kojeg sadržaja.

 

Intelektualno vlasništvo

Usluge, uključujući bez ograničenja sva autorska prava, patente, žigove, poslovne tajne i druga prava intelektualnog vlasništva su i ostat će jedino i isključivo vlasništvo Društva.

Društvo nije obvezno obeštetiti vas ili braniti u vezi s bilo kojim zahtjevom treće strane koji proizlazi iz Usluga ili se odnosi na njih. U mjeri u kojoj je Društvo dužno osigurati obeštećenje prema važećem zakonu, Društvo, a ne Trgovina aplikacija, isključivo će biti odgovorno za istragu, obranu, namiru i otpust bilo koje tvrdnje da Aplikacija ili vaša upotreba krši bilo koja prava intelektualnog vlasništva treće strane.

Vaši prijedlozi

Sve povratne informacije, komentari, ideje, poboljšanja ili prijedlozi koje ste dali ManagerAppu ili NauSYS-u u vezi s Uslugama ostat će jedino i isključivo vlasništvo Tvrtke.

Društvo će biti slobodno koristiti, kopirati, mijenjati, objavljivati ili preraspodijeliti Prijedloge u bilo koju svrhu i na bilo koji način bez ikakvog kredita ili bilo kakve naknade vama.

Izmjene aplikacije

Društvo zadržava pravo izmjene, obustave ili prekida, privremeno ili trajno, Usluga ili bilo koje usluge s kojom se povezuje, sa ili bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti prema Vama.

Ažuriranja aplikacije

Tvrtka može s vremena na vrijeme pružiti poboljšanja ili poboljšanja značajki / funkcionalnosti portala Aplikacije i Preglednika, što može uključivati zakrpe, ispravke grešaka, ažuriranja, nadogradnje i druge izmjene.

Ažuriranja mogu izmijeniti ili izbrisati određene značajke i/ili funkcionalnosti Usluga. Suglasni ste da Tvrtka nema obvezu (i) pružati bilo kakva ažuriranja, ili (ii) nastaviti pružati ili omogućiti bilo kakve posebne značajke i / ili funkcionalnosti Aplikacije vama.

Nadalje, slažete se da će se sva ažuriranja ili bilo koje druge izmjene (i) smatrati sastavnim dijelom Aplikacije i (ii) podložno uvjetima i odredbama ovog Ugovora.

NauSYS usluge

Usluge mogu prikazivati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaj iz NauSYS sustava (uključujući podatke, informacije i druge usluge proizvoda).

Prihvaćate i slažete se da ManagerApp neće biti odgovoran za bilo koju NauSYS sistemsku usluge, uključujući njihovu točnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, usklađenost s autorskim pravima, zakonitost, pristojnost, kvalitetu ili bilo koji drugi aspekt. ManagerApp ne preuzima i ne snosi nikakvu odgovornost ili odgovornost prema Vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili subjektu za bilo koju od ove usluge.

Prilikom korištenja Aplikacije morate se pridržavati važećih Uvjeta ugovora sustava NauSYS.

Privatnosti

Tvrtka prikuplja, pohranjuje, održava i dijeli podatke o Vama u skladu s našim Pravilima o privatnosti: https://www.chartermanagerapp.com/privacy-policy/

Prihvaćanjem ovog Ugovora potvrđujete da ovime pristajete i pristajete na uvjete i odredbe naših Pravila o privatnosti.

Rok i raskid ugovora

Ovaj Ugovor ostaje na snazi dok ga vi ili Društvo ne raskinete.

Društvo može, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg ili nikakvog razloga, suspendirati ili raskinuti ovaj Ugovor sa ili bez prethodne najave.

Ovaj Ugovor će se odmah raskinuti, bez prethodne najave Društva, u slučaju da se ne pridržavate bilo koje odredbe ovog Ugovora. Ovaj Ugovor možete raskinuti i brisanjem aplikacije i svih njihovih kopija s uređaja ili s računala.

Nakon raskida ovog Ugovora, prestat ćete koristiti Sve Usluge i izbrisati sve kopije Aplikacije sa svog Uređaja.

Raskid ovog Ugovora neće ograničiti bilo koje od prava ili pravnih lijekova Tvrtke po zakonu ili u kapitalu u slučaju da vi (tijekom trajanja ovog Ugovora) prekršite bilo koju od vaših obveza prema ovom Ugovoru.

Odšteta

Suglasni ste da ćete obeštetiti i zadržati ManagerApp i NauSYS i njegove roditelje, podružnice, podružnice, službenike, zaposlenike, agente, partnere i davatelje licence (ako ih ima) bezopasne od bilo kojeg zahtjeva ili zahtjeva, uključujući razumne odvjetničke naknade, zbog ili proizašlih iz vašeg: (a) korištenja Aplikacije; (b) kršenje ovog Sporazuma ili bilo kojeg zakona ili propisa; ili (c) kršenje bilo kojeg prava treće strane.

Nema jamstava

Usluge vam se pružaju “KAKAV JEST” i “KAO DOSTUPAN” te sa svim kvarovima i nedostacima bez ikakvog jamstva. U najvećoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Društvo se u svoje ime i u ime svojih povezanih društava i njegovih davatelja licenci i pružatelja usluga izričito odriče svih jamstava, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u vezi sa Zahtjevom, uključujući sva implicirana jamstva o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, naslov i nekršenje,  i jamstva koja mogu proizaći iz poslovanja, tijeka izvedbe, uporabe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja navedenog, Društvo ne daje nikakvo jamstvo ili obvezu i ne izjavljuje bilo koju vrstu da će Usluge zadovoljiti vaše zahtjeve, postići bilo kakve planirane rezultate, biti kompatibilne ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, zadovoljiti bilo kakve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez pogrešaka ili da se bilo kakve pogreške ili nedostaci mogu ili će se ispraviti.

Bez ograničavanja gore navedenog, ni Društvo ni bilo koji od pružatelja usluga tvrtke ne daje nikakvu izjavu ili jamstvo bilo koje vrste, izričito ili implicirano: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluga, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključenih u njih; (ii) da će Usluge biti neprekinute ili bez pogrešaka; (iii) u pogledu točnosti, pouzdanosti ili valute bilo kakvih informacija ili sadržaja koji se pružaju putem Usluga; ili (iv) da usluge, njegovi poslužitelji, sadržaj ili e-mailovi poslani iz ili u ime Tvrtke nisu virusi, skripte, trojanski konji, crvi, zlonamjerni softver, vremenski klipovi ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju isključivanje određenih vrsta jamstava ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće odnositi na Vas. Međutim, u tom se slučaju isključenja i ograničenja navedena u ovom odjeljku 11. u najvećoj mjeri primjenjuju izvršivo u skladu s primjenjivim pravom. U mjeri u kojoj postoji bilo kakvo jamstvo prema zakonu koje se ne može odbiti, Društvo, a ne Trgovina aplikacija, isključivo je odgovorno za takvo jamstvo.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Društva i bilo kojeg od njegovih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovog Ugovora i vašem ekskluzivnom pravnom lijeku za sve navedeno bit će ograničena na iznos koji ste stvarno platili za Usluge ili putem Aplikacije.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonom, Društvo ili njegovi dobavljači ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitka podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za osobne ozljede, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Aplikacije,  softver treće strane i/ili hardver treće strane koji se koristi s Uslugama, ili na drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovog Ugovora), čak i ako je Društvo ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, pa čak i ako pravni lijek ne uspije u njegovoj bitnoj svrsi.

Neke države/jurisdikcije ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete, tako da se gore navedeno ograničenje ili isključenje možda neće odnositi na Vas.

Izričito razumijete i slažete se da Trgovina aplikacija, njezina društva kćeri i povezana društva te njezini davatelji licence neće biti odgovorni prema vama prema bilo kojoj teoriji odgovornosti za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu posljedičnu ili uzornu štetu koju možete pretrčati, uključujući bilo kakav gubitak podataka, bez obzira na to jesu li Trgovina aplikacija ili njezini predstavnici obaviješteni ili su trebali biti svjesni mogućnosti nastanka takvih gubitaka.

Ozbiljnost i odricanje

Ozbiljnost

Ako se bilo koja odredba ovog Sporazuma smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će se odredba promijeniti i tumačiti kako bi se ciljevi takve odredbe ostvarili u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s primjenjivim pravom, a preostale odredbe nastavit će se u punoj snazi i učinku.

Odricanje

Osim kako je ovdje navedeno, neispunjenje prava ili zahtijevanje izvršavanja obveze iz ovog Sporazuma neće utjecati na sposobnost stranke da ostvari takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo kojem trenutku nakon toga niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo kakvog naknadnog kršenja.

Tvrdnje o proizvodu

Društvo ne daje nikakva jamstva u vezi s Uslugama. U mjeri u kojoj imate bilo kakav zahtjev koji proizlazi iz ili se odnosi na vaše korištenje Usluga, Društvo, a ne Trgovina aplikacija, odgovorno je za rješavanje bilo kakvih takvih potraživanja, koja mogu uključivati, ali ne ograničavajući se na: (i) bilo kakve zahtjeve za odgovornost za proizvod; ii. svaku tvrdnju da zahtjev nije u skladu s bilo kojim primjenjivim pravnim ili regulatornim zahtjevom; i (iii) bilo koji zahtjev koji proizlazi iz zaštite potrošača ili sličnog zakonodavstva.

Pravna usklađenost Sjedinjenih Američkih Država

Izjavljujete i jamčite da se (i) ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja “podržava teroriste” i (ii) Niste navedeni ni na jednom popisu zabranjenih ili ograničenih stranaka vlade SAD-a.

Izmjene ovog Sporazuma

Društvo zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku. Ako je revizija značajna, obavijestit ćemo najmanje 1 dan prije nego što novi uvjeti stupe na snagu. Što čini bitnu promjenu, utvrdit će se prema vlastitom nahođenju Društva.

Ako nastavite pristupati Uslugama ili ih koristiti nakon što bilo kakve revizije stupe na snagu, suglasni ste da ćete biti obvezani revidiranim uvjetima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, više niste ovlašteni koristiti Usluge.

Mjerodavno pravo

Zakoni zemlje, isključujući njezina pravila o sukobu zakona, uređuju ovaj Ugovor i vaše korištenje Usluga. Vaše korištenje Usluga može podlijegati i drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Cijeli ugovor

Ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između Vas i Društva u vezi s vašim korištenjem portala Aplikacije i Preglednika i zamjenjuje sve prethodne i istovremene pisane ili usmene sporazume između Vas i Društva.

Možda ćete podlijegati dodatnim uvjetima i odredbama koji se primjenjuju kada koristite ili kupujete usluge drugog Društva, koje će vam Društvo pružiti u vrijeme takve uporabe ili kupnje.

Javite nam se

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom Ugovoru, možete nas kontaktirati tako da posjetite našu web stranicu: https://chartermanagerapp.com/.